Our Blog

Япон улсын хүүхдийн цэцэрлэг болон сургууль

Япон улсад анх гэр бүлээрээ ирээд ажиллаж, амьдрахдаа Монгол улсад амьдрахаас ямар ялгаатай, хүндрэлтэй болон хялбар байсан талаар цувралаар тэмдэглэн хүргэх болно. Энэ удаад хүүхдийн цэцэрлэг болон сургуулийн тухай туршлагаасаа хуваалцана.

#3 Япон улсад хүүхэд төрүүлсэн туршлага

Travel blog

Япон улсад анх гэр бүлээрээ ирээд ажиллаж, амьдрахдаа Монгол улсад амьдрахаас ямар ялгаатай, хүндрэлтэй болон хялбар байсан талаар цувралаар тэмдэглэн хүргэх болно. Энэ удаад япон улсад хүүхэд төрүүлэх туршлагаасаа хуваалцах болно.

#1 - Япон хэл сурах нь / Learning Japanese /

Travel blog

Япон улсад анх гэр бүлээрээ ирээд ажиллаж, амьдрахдаа Монгол улсад амьдрахаас ямар ялгаатай, хүндрэлтэй болон хялбар байсан талаар цувралаар тэмдэглэн хүргэх болно. Хамгийн түрүүнд япон хэл сурсан туршлагаасаа хуваалцана.

Ядуу амьдруулдаг сэтгэлгээ

Travel blog

12 жилийн турш сэтгэл мэдрэлийн эмчээр ажилласан нэгэн ядуу хүмүүст нийтлэг ажиглагддаг 12 дадлыг онцолж харсан юм. Ядуу хүмүүс тэдгээр үйлдлээ байнга давтаж байдаг. Гэхдээ авьяас чадвар өндөртэй хүмүүс ядуусын дадлыг дуурайж, өөрсдөө ядуу болдог нь харамсалтай. Өөрийн ажигласан зүйлээсээ та бүхэнтэй хуваалцмаар байна. Та ч бас өөрийгөө шалгаад үзээрэй. 

The Book Review of Mindset

Travel blog

I heard about this book from Podcast and it seemed really interesting that's why I bought it. This book helped many people for making their life better in every field. It is all about human mindset. Your destiny might be depending on your mindset. How it can be possible? This book provided various examples in the different fields of life such as love life, career life, parenting life and also in the leadership life. In the end book advised how you can manage your mindset and make better decisions. Give a chance to look into your mindset and if you think you are good enough help others to do it in a good way.